fbpx
Skip to content Skip to footer
0 items - €0,00 0

Privacybeleid

SkinCity Huidkliniek, gevestigd aan Pastoor Harkxplein 2, 5614HX Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://skin-city.nl/
Pastoor Harkxplein 2
5614HX Eindhoven
+310403038898

Saskia van Keppelen is de Functionaris Gegevensbescherming van SkinCity Huidkliniek Hij/zij is te bereiken via s.vankeppelen@samenverder.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

SkinCity Huidkliniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SkinCity Huidkliniek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SkinCity Huidkliniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • SkinCity Huidkliniek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • SkinCity Huidkliniek volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
Geautomatiseerde besluitvorming
SkinCity Huidkliniek neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SkinCity Huidkliniek) tussen zit. SkinCity Huidkliniek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SkinCity Huidkliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period
Delen van persoonsgegevens met derden
SkinCity Huidkliniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SkinCity Huidkliniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SkinCity Huidkliniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SkinCity Huidkliniek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SkinCity Huidkliniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@skin-city.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SkinCity Huidkliniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SkinCity Huidkliniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@skin-city.nl

CADEAUKAART

Laat de huid van je geliefden stralen met de SkinCity cadeaukaart! Of het nu voor een verjaardag, feestdag of gewoon zomaar is, met deze cadeaukaart geef je een persoonlijke keuze uit een uitgebreide selectie van cosmetica, verzorgingsproducten, gezondheidsproducten en de beste behandelingen en merken. De cadeaukaart is geldig voor alle behandelingen en is daarom het perfecte cadeau voor iedereen.

Zo werkt het:

 • Bepaal zelf de waarde van de cadeaukaart, beginnend bij €5,-
 • Bij aankoop van de cadeaukaart ontvang je een persoonlijke code die in onze Huidkliniek kan worden ingewisseld. Helaas is het niet mogelijk om de cadeaukaart online te verzilveren.
 • De cadeaukaart heeft geen vervaldatum en kan op elk moment worden ingewisseld voor behandelingen bij SkinCity.
 • Een eventueel restbedrag blijft onbeperkt geldig.
 • De SkinCity cadeaukaart is verkrijgbaar in elke waarde tussen €5,- en €500,-.
 • Je kunt de cadeaukaart combineren met actuele acties van SkinCity.

Geef het perfecte cadeau en maak iemand blij met een SkinCity cadeaukaart!

review 10% korting

Wil je profiteren van 10% korting op je volgende behandeling bij SkinCity Huidkliniek? Laat dan een review achter over jouw ervaring met een van onze behandelingen, producten of onze kliniek!

Bij SkinCity Huidkliniek hechten we veel waarde aan de mening van onze klanten. Jouw feedback helpt ons om onze service, behandelingen en producten te verbeteren en te optimaliseren. Daarnaast willen we jou als gewaardeerde klant bedanken door je eenmalig 10% korting aan te bieden op je volgende behandeling.

Het is heel gemakkelijk om een review te plaatsen op onze Googlebedrijfspagina. Het kost slechts enkele minuten van je tijd en het is de makkelijkste 10% korting die je ooit zult verdienen! Laat ons weten wat je van onze service, behandelingen en producten vindt en wij zorgen ervoor dat je korting wordt toegepast bij je volgende bezoek aan onze kliniek.

Houd er rekening mee dat deze korting uitsluitend eenmalig geldig is en niet kan worden gecombineerd met andere acties.

Bedankt voor je steun en feedback. We kijken ernaar uit om je weer te verwelkomen bij SkinCity Huidkliniek!

U heeft een klacht, wat kunt u nu doen?
De eerste stap

De eerste stap is dat u een gesprek aangaat met uw huidtherapeut. Het is goed mogelijk dat uw huidtherapeut niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

De tweede stap Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt, of dat er een goede reden is om geen gesprek aan te willen gaan. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw huidtherapeut is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u nadere uitleg.

Wanneer u vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. E-mail adres: info@klachtenloketparamedici.nl Telefoonnummer: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

Klacht of geschil?

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken huidtherapeut. Uiterlijk binnen 6 weken zal de huidtherapeut haar reactie en/of oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en u wil de klacht doorzetten, dan kunt u ervoor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.

Deze commissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Klachten- en geschillen reglement

Voor het in behandeling nemen van een klacht of geschil, zijn bij het Klachtenloket Paramedici de volgende reglementen van toepassing: Reglement Klachtenafdeling Paramedici Reglement Geschillencommissie Paramedici

U vindt deze reglementen op de website van SkinCIty onder het kopje ‘Klachtenprocedure’.

Klacht indienen

Leest u voordat u een klacht wilt melden, eerst de informatie over een klacht indienen. Heeft u de klacht gemeld bij de paramedicus, maar jullie komen er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen via het online klachtenformulier.

Geschil indienen

Leest u voordat u een geschil wilt melden, eerst de informatie over een geschil indienen. Heeft de tussenkomst van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een oplossing geleid en u wilt u klacht doorzetten naar een geschil? Dan meldt u een geschil via het online geschillenformulier.

Kosten

Een klacht indienen kost u niets. Voordat u een klacht indient, is het wel de bedoeling dat u de klacht eerst (schriftelijk) meldt bij de huidtherapeut om te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen. In een brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Juridische procedure

Als u er niet uitkomt met deze regeling staat het u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen